Visie

Gaafwerk biedt dagbesteding en woonbegeleiding aan mensen met een beperking of psychisch probleem. Onze zorgverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van deze mensen zodat ook zij hun eigen leven kunnen leiden.

 

Onze zorgverlening is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

 

Kleinschaligheid - We leveren zorg op maat. Door te werken in kleine groepjes zijn we in staat rekening te houden met individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. 

 

Eerlijkheid - We denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, maar zijn hierbij wel eerlijk over wat haalbaar is en wat niet. 

 

Vrijheid - We motiveren mensen door ze de vrijheid te geven om met eigen ideeën te komen en door ze te ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Dit schept ruimte en wederzijds respect. 

 

Gelijkwaardigheid - We zijn een team: het Gaafwerk-team. We spreken niet van begeleiders en cliënten, maar van collega's. We werken samen. 

 

Midden in de samenleving - Onze dagbesteding is deels gericht op het leveren van een nuttige bijdrage aan de samenleving. Door te werken op verschillende locaties en door samen te werken met verschillende bedrijven zorgen we ervoor dat iedereen zich onderdeel voelt van de samenleving. 

 

Plezier - We vinden het belangrijk dat iedereen plezier heeft in wat hij doet. Plezier zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt en net dat stapje verder gaat om zijn of haar doelen te bereiken.