Klachten

Klacht indienen bij Gaafwerk

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, blijf er dan niet mee rondlopen maar laat het ons zo snel mogelijk weten. We zullen dan ons uiterste best doen om de klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. 

 

Onderaan deze pagina vind je een link naar onze klachtenregeling. Hierin kun je vinden op welke wijze en bij wie je een klacht kunt indienen. Ook vind je hierin de stappen die je kan zetten wanneer je klacht niet naar tevredenheid is opgelost. 

 

Klacht indienen bij een onafhankelijke instantie
Heb je een klacht die je liever niet bij een medewerker van Gaafwerk meldt of ben je ontevreden over de door Gaafwerk geboden oplossing voor je klacht, dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). De klachtencommissie beoordeelt de klacht en brengt vervolgens advies uit aan Gaafwerk over de wijze waarop de klacht opgelost moet worden. 

 

Zo kom je in contact met de klachtencommissie ECKG:

    -    Telefoon: 085 - 06 56 971

    -    E-mail: klachtencoördinator@eckg.nl

    -    Website: https://eckg-klachten.nl/klachtenformulier/

 

Ben je ontevreden over het advies van de klachtencommissie ECKG dan is er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Zorg. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend voor alle partijen.

 

Zo kom je in contact met de Geschillencommissie:

    -    Telefoon: 070 - 31 05 392 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur)

    -    E-mail: info@klachtenloket-zorg.nl

    -    Website: www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/

Bijlagen bij Klachten