Coronavirus

We zien allemaal dagelijks de gevolgen van het Coronavirus. Het Coronavirus is in het bijzonder een risico voor kwetsbaren en ouderen, maar het raakt ons allemaal. Er wordt van ons allemaal veel gevraagd en wij snappen dat dat voor de nodige onrust en spanningen kan zorgen de komende tijd. Wij zullen ons volledig inzetten om er het beste van te maken. Laten we er samen voor zorgen dat we deze tijd zo goed mogelijk doorstaan!

 

Vanaf het moment dat het bekend werd dat het Coronavirus ook bij patiënten in Nederland werd vastgesteld is er bij Gaafwerk veel aandacht geweest voor het Coronavirus. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar echter snel op. Dagelijks bekijkt Gaafwerk of er nieuwe of aanvullende maatregelen genomen moeten worden om haar cliënten en medewerkers te beschermen. Gaafwerk baseert haar maatregelen op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
Bij maatregelen worden medewerkers en cliënten als eerste geïnformeerd. Dit wordt ondersteund middels nieuwsbrieven en posters. De beschikbare informatie wordt daarna gepubliceerd op https://www.gaafwerk.nl/coronavirus/41.

 

In het document ´Huidige maatregelen Gaafwerk rondom het Coronavirus´ staan alle actuele, op dit moment geldende maatregelen. Dit document wordt aangepast op het moment dat er nieuwe of aanvullende maatregelen getroffen worden.

Hieronder leest u welke acties er allemaal zijn ingezet.

Update 05 november 2020
Naar aanleiding van de persconferentie op 03 november gelden nu de volgende maatregelen:

 • Voor iedereen geldt; blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Voor iedereen geldt; werk waar mogelijk zoveel mogelijk thuis.
 • Ontvang thuis maximaal 2 gasten op een dag. De mensen van uw eigen huishouden tellen niet mee. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
 • Dat betekent dat we met maximaal 3 personen in de gezamenlijke ruimte van de Kolonel Wilsonstraat en het begeleiders appartement van de Keppelseweg mogen zijn. Niet meer. Dit zou wat kunnen betekenen voor de eetmomenten bij de Kolonel Wilsonstraat.
 • De dagbestedingshallen zijn uiteraard uitgezonderd van dat maximum.
 • De groep mag buiten niet groter zijn dan 2 mensen. We dienen hierop alert te zijn bij bijvoorbeeld wandel- en fietsactiviteiten.


Update 09 oktober 2020
Met de stagiaires is afgesproken dat de stages op verantwoorde wijze en met inachtneming van alle maatregelen door kunnen gaan. Er zou in de toekomst anders besloten kunnen worden als de situatie omtrent Corona zich daartoe aandient.

 

Update 02 oktober 2020
Naar aanleiding van de persconferentie op 28 september hebben we toch moeten besluiten om een aantal maatregelen weer aan te scherpen. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Begeleidingsmomenten zullen waar mogelijk meer op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door videobellen. We zullen dit zoveel mogelijk in balans houden; waar mogelijk is begeleiding op afstand, maar waar niet mogelijk/niet gewenst zullen we gewoon nog fysiek aanwezig zijn tijdens een begeleidingsmoment. De mentoren zullen hier met de cliënten persoonlijk afspraken over maken hoe ze dat kunnen vormgeven met elkaar.
 • De begeleiders zullen tijdens de begeleidingsmomenten bij de cliënten in het appartement of op andere momenten dat niet verwacht wordt dat 1,5 meter afstand (geheel) gehouden kan worden zowel handschoenen als mondmaskers dragen.
 • De begeleiders op de dagbesteding zullen ook handschoenen en mondmaskers gaan dragen. Als cliënten dat zelf prettig vinden, kunnen ze dat natuurlijk ook doen maar het is niet verplicht.
 • De gezamenlijke koffiemomenten op de Keppelseweg kunnen naar ons idee veilig blijven plaatsvinden. De hal waarin de koffiemomenten nu plaatsvinden, biedt genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
 • De gezamenlijke eetmomenten bij de Kolonel Wilsonstraat zullen ook kunnen blijven plaatsvinden mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. Afhankelijk van hoeveel mensen er dan mee eten, zal dit eetmoment moment in twee keer opgedeeld worden.
 • Voor de begeleiders zullen overdrachtsmomenten waar mogelijk anders ingericht of beperkt worden worden, zal de tussendienst weer op een andere locatie plaatsvinden en zullen een aantal collega´s waar mogelijk meer thuis werken.
 • Met de stagiaires die deze maand gestart zijn, zal gekeken worden in overleg met school welke mogelijkheden er zijn om hun stage (deels) op verantwoorde wijze door te kunnen laten gaan.
 • Per 21 september kunnen medewerkers zich met voorrang laten testen.

 

Update 24 juli 2020
Er zijn maatregelen ingezet over reizen naar het buitenland. Het volgende geldt nu:

 • Landen met een verhoogd risico op COVID-19 kunnen het label oranje of rood krijgen, niet-essentiële reizen naar deze landen worden afgeraden. Reizigers die in deze landen geweest zijn, wordt geadviseerd om 10 dagen na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan.
 • Gaafwerk neemt dit advies over voor cliënten. Voor alle cliënten geldt dus de 10 dagen quarantaine regel als zij komen uit een land waar kleurcode oranje afgegeven is.
 • Hoe zit het dan met gezinsleden die uit een land komen met code oranje of rood? Als een gezinslid uit een land komt met code oranje, moet hij of zij in quarantaine. Als er voldoende afstand gehouden wordt van andere gezinsleden hoeven zij niet ook in quarantaine. Als het niet lukt om voldoende afstand van andere gezinsleden te houden, moeten zij ook in quarantaine.
 • Een uitzondering op de quarantaine regel geldt voor zorgmedewerkers. Alleen in overleg met de bedrijfsarts of de GGD mag een zorgmedewerker (zonder klachten) werken. De medewerker mag dan ingezet worden mits tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker type II wordt gedragen. Daarnaast draagt de zorgmedewerker ook nog handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Deze zorgmedewerker krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbaren binnen de instelling. Op het moment dat dit voorkomt, dan zullen we dus de individuele situatie moeten bekijken en in samenspraak met een bedrijfsarts of de GGD moeten beoordelen of de zorgmedewerker al dan niet aan het werk kan.
 • Er is iedereen aangegeven: mocht je op vakantie gaan, kijk dan heel goed welke kleurcode er op dan moment geldt. Dan kun je hier doen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen
  - Het door de Rijksoverheid gewijzigde test- en inzetbeleid voor medewerkers is doorgevoerd

 

Update 03 juli 2020

Er zijn in de woonbegeleiding wat versoepelingen ingegaan.

 • 1. Vanaf 1 juli bezoeken wij alle cliënten weer fysiek. Wanneer wij naar hen toe gaan dragen wij handschoenen en houden wij 1.5 meter afstand. We sturen de cliënten erop aan om goede hygiëne te houden (schoonmaken van klinken etc.). We vragen vooraf of zij klachten hebben. Als zij klachten hebben begeleiden wij op afstand.
 • Gezamenlijke momenten gaan we weer wat meer oppakken. Daarmee blijft het natuurlijk van belang dat iedereen 1.5 meter afstand van elkaar houdt.
 • Op de Kolonel Wilsonstraat kunnen cliënten weer gebruik maken van de gezamenlijke keuken, mits zij van te voren hun handen wassen of handschoentjes aan doen. Op de Kolonel Wilsonstraat zal brood en beleg per cliënt gescheiden worden bewaard zodat niet iedereen in dezelfde brood zak of vleeswarenbak zit.
 • De bezoekregeling blijft over het algemeen hetzelfde. De cliënt mag bezoek ontvangen als de 1.5 meter afstand kan worden behouden. Bezoek moet gemeld worden bij begeleiding. Begeleiding hoeft bezoek echter niet meer te ontvangen. Wel geven zij aan bij de cliënt dat cliënten moeten vragen of bezoek klachten heeft en dit teruggekoppeld moet worden naar begeleiding. Ook geven zij cliënten de instructie mee om bezoek aan te sturen op het wassen van handen direct bij binnenkomst. Begeleiding houdt bezoek van cliënten bij. Wanneer blijkt dat toch iemand corona heeft kan er teruggekeken worden wie er op bezoek is geweest.
 • Cliënten kunnen weer mee in de auto, maar dan wel met mondkapjes.
 • Ook de incidentele gevallen waarbij er voor cliënten grotere risico’s zijn voor de gezondheid, die tot nu toe nog op afstand begeleid werden, zullen nu ook fysiek begeleid worden. Met uiteraard de maatregelen in acht genomen.
 • De overdrachtsmomenten voor medewerkers in de diensten kunnen weer plaatsvinden en diensten kunnen weer naast elkaar plaatsvinden, als er maar 1,5 meter afstand gehouden wordt. Het door de Rijksoverheid gewijzigde test- en inzetbeleid voor medewerkers is doorgevoerd

 

Update juni 2020
De dagbesteding is heringericht om alle cliënten weer veilig te kunnen ontvangen. Met alle cliënten is individueel contact opgenomen om passende afspraken te maken.

 • Afspraken rondom klachten, testen en thuisblijven zijn aangescherpt door de Rijksoverheid. Er geldt nu:
 • Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen.
 • Heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Laat u testen, blijf thuis tot de testuitslag bekend is. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Dit geldt ook voor mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen.
 • Heeft u milde klachten (zoals bovenstaand) en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Laat u testen, u en uw huisgenoten blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Huisgenoten zonder klachten mogen alleen even boodschappen doen.
 • Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112. Als uw huisgenoten ook klachten krijgen, moeten zij zich laten testen en moeten alle huisgenoten thuisblijven tot alle testuitslagen bekend zijn.
 • Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, moeten u en uw huisgenoten thuis blijven en hoort u verder van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven thuis.
 • Maak meteen een afspraak voor een coronatest:
  - Telefonisch via 0800-1202 en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
  - Online: log in met uw DigiD.
  Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

 

Update 29 mei 2020

 • Gaafwerk heeft wederom haar bezoekregeling versoepeld. Bezoek dient nog steeds aangemeld te worden en bezoek is nog steeds niet welkom als er sprake is van klachten als koorts, verkoudheid, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen en niezen.Er blijft aandacht voor de 1,5 meter afstand en andere hygiënemaatregelen. Het maximum van 1 bezoeker en het limiet van 1 uur zijn echter wel komen te vervallen.

Het is weer mogelijk om uit te logeren. Hierbij gelden de volgende afspraken:

 • Uit logeren gaan mag wel maar het liefst bij mensen die ook op bezoek komen. Beperk het aantal wisselende contacten!. Stap voor stap vindt overleg plaats met cliënt en betrokkenen over wat er nog meer kan.
 • Tijdens het logeren wordt het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) beperkt.
 • In bijzondere- en individuele gevallen moeten we soms misschien besluiten dat uit logeren gaan niet mogelijk is.
  Er mogen nog geen mensen van buitenaf (bezoek) in de woonlocatie komen logeren.
 • Begeleidingsmomenten zullen stap voor stap weer bij de cliënt thuis opgepakt gaan worden waar dat nog niet gebeurde. Er wordt naar toegewerkt om per 1 juli alle begeleidingsmomenten weer bij de cliënt thuis te doen (en dus niet meer op afstand). Begeleiders maken deze individuele afspraken met de cliënten. In incidentele gevallen waarbij grote risico’s zijn voor de gezondheid gaan we door met begeleiding op afstand. Voor de begeleidingsmomenten zijn de volgende afspraken gemaakt.
 • Bij klachten zal de begeleiding op afstand plaatsvinden. Hier wordt van tevoren naar gevraagd.
 • Begeleiding draagt handschoenen tijdens het begeleidingsmoment.
 • De cliënt maakt de deuren open en zorgt dat alle klinken zijn gereinigd.
 • De begeleiding vindt plaats op 1,5 meter afstand van de bewoner.

 

 

Update 29 april 2020

 • Gaafwerk heeft haar bezoekregeling versoepeld. Extern bezoek is wel weer welkom maar onder bepaalde voorwaarden. Zo dient het bezoek van te voren aangemeld te worden bij de begeleiders, is er maximaal 1 bezoeker per bewoner welkom voor niet langer dan 1 uur. Verder is het bezoek alleen welkom als er geen sprake is van klachten als koorts, verkoudheid, keelpijn, hoesten en niezen. Er blijft aandacht voor de 1,5 meter afstand en andere hygiënemaatregelen.

 

Update 24 maart 2020
Op maandag 23 maart heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Deze aangescherpte maatregelen worden benadrukt aan alle medewerkers en cliënten middels nieuwsbrieven en posters.

 

 • De social distancing voor medewerkers waartoe Gaafwerk al enige tijd heeft opgeroepen wordt nu ondersteund door de aanscherping van de maatregelen van het kabinet. Dus voor zowel cliënten als medewerkers geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk, voor boodschappen of om even een frisse neus te halen. Doe dit dan niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale contacten en groepen mensen. 
 • Voor cliënten gold al dat zij thuis moesten blijven bij kuchen, hoesten en/of verkoudheid. Krijgt de cliënt daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.
 • Mensen in cruciale beroepen en vitale processen en dus ook de medewerkers van Gaafwerk zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

 

Update 16 maart 2020
Op zondag 15 maart heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen getroffen. Op basis van deze maatregelen heeft Gaafwerk haar maatregelen nog verder aangescherpt en aangevuld. 

 

 • Iedereen houdt zich aan de ruime afstand van elkaar van minimaal 1,5 meter
 • Aangezien de doelgroep van Gaafwerk valt onder een hoogrisicogroep om anderen te infecteren, heeft Gaafwerk maatregelen getroffen gericht op social distancing voor de cliënten (Preventiebeleid COVID-19 bij Hoogrisicogroepen, RIVM). Dat wil zeggen dat cliënten sociale contacten dienen te beperken tot het hoogstnodige.
 • Extern bezoek op alle locaties is niet meer toegestaan, tenzij dit echt noodzakelijk wordt geacht. Dit besluit ligt bij de directie.
 • Alle cliënten in de woonbegeleiding worden op afstand begeleid, tenzij fysieke aanwezigheid nodig wordt geacht. Dit besluit ligt bij de directie. Begeleidingsmomenten worden op een andere manier ingevuld (denk aan bellen/whatsappen/videobellen) en er wordt beroep gedaan op de eigen creativiteit van de medewerkers om dit vorm te geven. Deze maatregel gold eerst alleen voor cliënten die onder de risicogroep vallen maar geldt vanaf dat moment dus voor alle cliënten.
 • Van alle cliënten en medewerkers is een overzicht gemaakt van de klachten die zij al dan niet hebben. Er is geïnventariseerd of er sprake is van hoesten, verkoudheid, koorts, keelpijn en benauwdheid/kortademigheid. Deze overzichten worden up to date gehouden en de aanwezigheid van klachten wordt nauw in de gaten gehouden.
 • Om ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar ook niet treffen, werkt een aantal medewerkers thuis, worden overdrachten telefonisch gedaan en vermijden medewerkers elkaar bij overgangen. Tijdens de tussendienst die gelijk loopt met de dagdienst wordt er vanuit de lege dagbestedingslocatie gewerkt.
 • Medewerkers vergaderen met behulp van online videocalls (Google Meet). Daarnaast wordt er voor medewerkers meerdere keren in de week ruimte geboden om aan te sluiten bij een vrijblijvende videovergadering waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en besproken wordt hoe het met iedereen gaat, hoe de diensten verlopen en of ze er ergens tegen aanlopen.
 • Medewerkers zetten zich in om gezamenlijke activiteiten op afstand te organiseren (denk aan het organiseren van een quiz, bingo, challenges, gezamenlijk videobellen, etc). Dit levert, ondanks alles, ook geweldig inventieve en leuke activiteiten op waar we heel erg trots op zijn.

 

Update 13 maart 2020
Naar aanleiding van de maatregelen die op donderdag 12 maart door het kabinet bekend gemaakt zijn, heeft Gaafwerk aanvullende maatregelen getroffen.

 

 • Gaafwerk heeft haar dagbesteding aangepast. Er is voor de cliënten een vervangend programma gemaakt gericht op beweging (fietsen, wandelen etc) om er toch even uit te zijn en op het bezorgen van werkzaamheden vanuit de dagbesteding bij de cliënten thuis. Dit is maatwerk. Er zijn voor de dagbesteding specifieke maatregelen en werkafspraken gemaakt (Zie document ´Extra maatregelen dagbesteding Gaafwerk ivm het Coronavirus´).
 • Er is voor een klein aantal cliënten, die vallen onder de risicogroep, besloten om begeleidingsmomenten anders in te vullen, namelijk op afstand. Begeleiders zijn opgeroepen om te skypen/whatsappen of te videobellen met deze cliënten en hun creativiteit te gebruiken om aan de begeleidingsmomenten vorm te geven. Daarnaast is afgesproken dat wij de boodschappen voor deze cliënten zullen doen. Aan deze cliënten is het advies gedaan om binnen te blijven en geen contacten op te zoeken.
 • De gezamenlijke momenten zijn vanaf dat moment vermeden. Gezamenlijke maaltijden en koffiemomenten konden vanaf dat moment niet meer doorgaan en de bijeenkomst van de cliëntenraad werd uitgesteld.
 • Aan stagiaires is gemeld dat zij tot nader order niet hoeven te komen.
 • Cliënten weten dat zij moeten thuisblijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Als medewerkers verkoudheidsklachten én koorts hebben blijven zij thuis. In alle andere gevallen worden er individuele afspraken gemaakt. Uiteraard altijd extra letten op de maatregelen (afstand van elkaar, hoesten/niezen in elleboog, zoveel mogelijk handen wassen).
 • Aan de medewerkers is daarnaast de nadrukkelijke oproep gedaan om ook in het privéleven verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot verjaardagen of andere groepsafspraken en hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.

 

Update 02 maart 2020
De eerste nieuwsbrief is uitgegaan met informatie over het Coronavirus en de eerste maatregelen zijn getroffen.

 

 • Iedereen is geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan en binnen Gaafwerk zijn deze verplicht gesteld:
  a. was je handen regelmatig (volgens de meegestuurde richtlijnen van het RIVM)
  b. hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  c. gebruik papieren zakdoekjes
 • Gaafwerk heeft een voorraad desinfecterende zeep, desinfecterende reinigingsgels en tissueboxen aangeschaft en op de locaties en in de auto´s geplaatst. De handdoekjes zijn in alle gezamenlijke ruimtes vervangen door dispensers met papieren handdoekjes.
 • De schoonmaakwerkzaamheden in de gezamenlijke ruimtes zijn aangescherpt. Dagelijks worden bepaalde plekken (handgrepen, trapleuningen, lichtknoppen,
  toetsenborden, telefoons, gootstenen, toiletten etc) meerdere malen extra
  schoongemaakt.
 • Begeleiders hebben de opdracht cliënten voor te lichten over het Coronavirus en welke hygiënemaatregelen zij in acht moeten nemen. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de schoonmaak van veel aangeraakte oppervlakken in de appartementen van de cliënten.
 • Verder is geadviseerd om ‘te groeten zonder aanraking’. Dat wil zeggen, het vermijden van handen schudden en andere (onnodig) direct contact.

Kijk voor meer informatie over het Coronavirus op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/

Mocht u verder nog vragen hebben, bel dan naar 06-10638205 of stuur een e-mail naar p.steller@gaafwerk.nl