Coronavirus

We zien allemaal dagelijks de gevolgen van het Coronavirus. Het Coronavirus is in het bijzonder een risico voor kwetsbaren en ouderen, maar het raakt ons allemaal. Er wordt van ons allemaal veel gevraagd en wij snappen dat dat voor de nodige onrust en spanningen kan zorgen de komende tijd. Wij zullen ons volledig inzetten om er het beste van te maken. Laten we er samen voor zorgen dat we deze tijd zo goed mogelijk doorstaan!

 

Vanaf het moment dat het bekend werd dat het Coronavirus ook bij patiënten in Nederland werd vastgesteld is er bij Gaafwerk veel aandacht geweest voor het Coronavirus. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar echter snel op. Dagelijks bekijkt Gaafwerk of er nieuwe of aanvullende maatregelen genomen moeten worden om haar cliënten en medewerkers te beschermen. Gaafwerk baseert haar maatregelen op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
Bij maatregelen worden medewerkers en cliënten als eerste geïnformeerd. Dit wordt ondersteund middels nieuwsbrieven en posters. De beschikbare informatie wordt daarna gepubliceerd op https://www.gaafwerk.nl/coronavirus/41.

 

In het document ´Huidige maatregelen Gaafwerk rondom het Coronavirus´ staan alle actuele, op dit moment geldende maatregelen. Dit document wordt aangepast op het moment dat er nieuwe of aanvullende maatregelen getroffen worden.

Hieronder leest u welke acties er allemaal zijn ingezet.

Update 24 maart 2020
Op maandag 23 maart heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Deze aangescherpte maatregelen worden benadrukt aan alle medewerkers en cliënten middels nieuwsbrieven en posters.

 

 • De social distancing voor medewerkers waartoe Gaafwerk al enige tijd heeft opgeroepen wordt nu ondersteund door de aanscherping van de maatregelen van het kabinet. Dus voor zowel cliënten als medewerkers geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk, voor boodschappen of om even een frisse neus te halen. Doe dit dan niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale contacten en groepen mensen. 
 • Voor cliënten gold al dat zij thuis moesten blijven bij kuchen, hoesten en/of verkoudheid. Krijgt de cliënt daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.
 • Mensen in cruciale beroepen en vitale processen en dus ook de medewerkers van Gaafwerk zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

 

Update 16 maart 2020
Op zondag 15 maart heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen getroffen. Op basis van deze maatregelen heeft Gaafwerk haar maatregelen nog verder aangescherpt en aangevuld. 

 

 • Iedereen houdt zich aan de ruime afstand van elkaar van minimaal 1,5 meter
 • Aangezien de doelgroep van Gaafwerk valt onder een hoogrisicogroep om anderen te infecteren, heeft Gaafwerk maatregelen getroffen gericht op social distancing voor de cliënten (Preventiebeleid COVID-19 bij Hoogrisicogroepen, RIVM). Dat wil zeggen dat cliënten sociale contacten dienen te beperken tot het hoogstnodige.
 • Extern bezoek op alle locaties is niet meer toegestaan, tenzij dit echt noodzakelijk wordt geacht. Dit besluit ligt bij de directie.
 • Alle cliënten in de woonbegeleiding worden op afstand begeleid, tenzij fysieke aanwezigheid nodig wordt geacht. Dit besluit ligt bij de directie. Begeleidingsmomenten worden op een andere manier ingevuld (denk aan bellen/whatsappen/videobellen) en er wordt beroep gedaan op de eigen creativiteit van de medewerkers om dit vorm te geven. Deze maatregel gold eerst alleen voor cliënten die onder de risicogroep vallen maar geldt vanaf dat moment dus voor alle cliënten.
 • Van alle cliënten en medewerkers is een overzicht gemaakt van de klachten die zij al dan niet hebben. Er is geïnventariseerd of er sprake is van hoesten, verkoudheid, koorts, keelpijn en benauwdheid/kortademigheid. Deze overzichten worden up to date gehouden en de aanwezigheid van klachten wordt nauw in de gaten gehouden.
 • Om ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar ook niet treffen, werkt een aantal medewerkers thuis, worden overdrachten telefonisch gedaan en vermijden medewerkers elkaar bij overgangen. Tijdens de tussendienst die gelijk loopt met de dagdienst wordt er vanuit de lege dagbestedingslocatie gewerkt.
 • Medewerkers vergaderen met behulp van online videocalls (Google Meet). Daarnaast wordt er voor medewerkers meerdere keren in de week ruimte geboden om aan te sluiten bij een vrijblijvende videovergadering waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en besproken wordt hoe het met iedereen gaat, hoe de diensten verlopen en of ze er ergens tegen aanlopen.
 • Medewerkers zetten zich in om gezamenlijke activiteiten op afstand te organiseren (denk aan het organiseren van een quiz, bingo, challenges, gezamenlijk videobellen, etc). Dit levert, ondanks alles, ook geweldig inventieve en leuke activiteiten op waar we heel erg trots op zijn.

 

Update 13 maart 2020
Naar aanleiding van de maatregelen die op donderdag 12 maart door het kabinet bekend gemaakt zijn, heeft Gaafwerk aanvullende maatregelen getroffen.

 

 • Gaafwerk heeft haar dagbesteding aangepast. Er is voor de cliënten een vervangend programma gemaakt gericht op beweging (fietsen, wandelen etc) om er toch even uit te zijn en op het bezorgen van werkzaamheden vanuit de dagbesteding bij de cliënten thuis. Dit is maatwerk. Er zijn voor de dagbesteding specifieke maatregelen en werkafspraken gemaakt (Zie document ´Extra maatregelen dagbesteding Gaafwerk ivm het Coronavirus´).
 • Er is voor een klein aantal cliënten, die vallen onder de risicogroep, besloten om begeleidingsmomenten anders in te vullen, namelijk op afstand. Begeleiders zijn opgeroepen om te skypen/whatsappen of te videobellen met deze cliënten en hun creativiteit te gebruiken om aan de begeleidingsmomenten vorm te geven. Daarnaast is afgesproken dat wij de boodschappen voor deze cliënten zullen doen. Aan deze cliënten is het advies gedaan om binnen te blijven en geen contacten op te zoeken.
 • De gezamenlijke momenten zijn vanaf dat moment vermeden. Gezamenlijke maaltijden en koffiemomenten konden vanaf dat moment niet meer doorgaan en de bijeenkomst van de cliëntenraad werd uitgesteld.
 • Aan stagiaires is gemeld dat zij tot nader order niet hoeven te komen.
 • Cliënten weten dat zij moeten thuisblijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Als medewerkers verkoudheidsklachten én koorts hebben blijven zij thuis. In alle andere gevallen worden er individuele afspraken gemaakt. Uiteraard altijd extra letten op de maatregelen (afstand van elkaar, hoesten/niezen in elleboog, zoveel mogelijk handen wassen).
 • Aan de medewerkers is daarnaast de nadrukkelijke oproep gedaan om ook in het privéleven verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot verjaardagen of andere groepsafspraken en hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.

 

Update 02 maart 2020
De eerste nieuwsbrief is uitgegaan met informatie over het Coronavirus en de eerste maatregelen zijn getroffen.

 

 • Iedereen is geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan en binnen Gaafwerk zijn deze verplicht gesteld:
  a. was je handen regelmatig (volgens de meegestuurde richtlijnen van het RIVM)
  b. hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  c. gebruik papieren zakdoekjes
 • Gaafwerk heeft een voorraad desinfecterende zeep, desinfecterende reinigingsgels en tissueboxen aangeschaft en op de locaties en in de auto´s geplaatst. De handdoekjes zijn in alle gezamenlijke ruimtes vervangen door dispensers met papieren handdoekjes.
 • De schoonmaakwerkzaamheden in de gezamenlijke ruimtes zijn aangescherpt. Dagelijks worden bepaalde plekken (handgrepen, trapleuningen, lichtknoppen,
  toetsenborden, telefoons, gootstenen, toiletten etc) meerdere malen extra
  schoongemaakt.
 • Begeleiders hebben de opdracht cliënten voor te lichten over het Coronavirus en welke hygiënemaatregelen zij in acht moeten nemen. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de schoonmaak van veel aangeraakte oppervlakken in de appartementen van de cliënten.
 • Verder is geadviseerd om ‘te groeten zonder aanraking’. Dat wil zeggen, het vermijden van handen schudden en andere (onnodig) direct contact.

Kijk voor meer informatie over het Coronavirus op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/

Mocht u verder nog vragen hebben, bel dan naar 06-10638205 of stuur een e-mail naar p.steller@gaafwerk.nl