Cliëntenraad

Door en voor cliënten van Gaafwerk

De leden van onze cliëntenraad behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en houden toezicht op de kwaliteit van onze dienstverlening. Zij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Gaafwerk. De directie van Gaafwerk houdt bij het nemen van beslissingen rekening met het advies van de cliëntenraad.

De cliëntenraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen om te vergaderen over zaken die leven onder de cliënten. Doordat de leden zelf gebruik maken van dagbesteding en/of woonbegeleiding door gaafwerk weten zij precies wat hun collega's belangrijk vinden. 


De leden van de Cliëntenraad zijn Mandy Laros, Joey Visser, Marc Bolder, Maikel Luimes en Timo Bosma. De voorzitter van onze cliëntenraad is Eric van Leijenhorst.


Je kunt de Gaafwerk cliëntenraad per e-mail bereiken.